http://gamovarzesh.ir

پایگاه خبری گام و ورزش مفسر کشتی

یادداشت اختصاصی گام و ورزش: اولین قربانی وزن کشی در تاریخ؛ مرحوم منصور رحیمی‌ها بود!

یادداشت اکبر فیض کارشناس و مفسر کشتی در آستانه المپیک: هنوز صدای هلهله تماشاگران حاضر در “ریو” که برای تماشای رقابت‌های کشتی‌گیران المپیک به سالن آمده بودند در ذهنم مانده و رژه می‌رود. مبارزات باشکوهی که هر ۴ سال یکبار در دنیا برگزار شده و مدعیان کشتی جهان باهم رخ به رخ می‌شوند. نگاهی به […]

یادداشت اختصاصی گام و ورزش: حدود ۱۶۰ روز تا المپیک؛ فضای ورزش المپیکی نیست!

یادداشت اکبر فیض کارشناس و مفسر کشتی در آستانه المپیک: مسابقات المپیک هر ۴سال یک بار به ابتکار <<بارون پی‌یر دوکوبرتن>> که از خانواده اشرافی بود، پایه گذاری شد. <<کوبرتن>> معتقد بود المپیک باید مظهر وحدت و اتحاد در جهان باشد. به عبارت دیگر، کشورهای دنیا هر ۴ سال فارغ از نژاد، ملیت و سیاست […]