https://gamovarzesh.ir

پایگاه خبری گام و ورزش فرهنگ ورزش

جامه منفعت طلبی در اصرار به شروع مسابقات ورزشی با کرونا زورآزمایی نکنید!

به طور حتم وزارت ورزش و جوانان در خصوص از سر گیری رقابت های ورزشی باید همچنان با تامل برخورد کند و در این رابطه هیچ فشار و هجمه ای را مورد توجه قرار ندهد. به گزارش یایگاه خبری گام و ورزش و به نقل از  ایسنا، ستاد مقابله با گسترش کرونا در ورزش همزمان […]

صالحی امیری: باید مثل تختی از سکوی قهرمانی به معرفت و پهلوانی برسیم

رییس کمیته ملی المپیک گفت: ما باید از ثبت قدرت در سکوهای قهرمانی به معرفت و پهلوانی برسیم و بر این باور هستیم که باید روح معرفت، فرهنگ و فضلیت در ورزش دمیده شود. به گزارش پایگاه خبری گام و ورزش و به نقل از  ایسنا، سید رضا صالحی امیری در نشست هم اندیشی فرهنگ […]

تعریف فرهنگ ورزش و مؤلفه های آن؛ با تکیه بر آرای متخصصان، ورزشکاران و دست اندرکاران ورزش ایران

حمید قاسمی، محقق ورزشی و دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، سارا کشکرو غلامعلی کارگردانشیارهای گروه مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی در مقاله ای به بررسی تعریف فرهنگ ورزش و مؤلفه های آن با تکیه بر آرای متخصصان، ورزشکاران و دست اندرکاران ورزش ایران پرداخته اند. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری گام و ورزش، […]